لوگو سپیدار

نرم افزار حسابداری شرکتی سپیدار سیستم

سپیدار سیستم یک نرم افزار جامع حسابداری میباشد. در این برنامه کلیه ماژولهای مورد نیاز شرکتهای کوچک و متوسط طراحی شده است. سیستمهای خزانه، انبار، فروش، دارایی، پیمان و … بصورت کاملا یکپارچه قابل استفاده است. کدینگ حسابداری چهار سطحی با تفصیل شناور، امکان ارائه گزارشات قانونی و مدیریتی را میسر کرده است. که با استفاده از آن، مدیران میتوانند برنامه منسجمی برای گسترش کسب و کار خود آماده سازند.

 
رادیو مالی سپیدار

رادیو مالی سپیدار سیستم

رادیو مالی سپیدار مجموعه پادکست های حوزه کسب و کار میباشد. محتوای آموزشی این مجموعه در حوزه مالی و مالیاتی و کسب و کار، به کمک اساتید برجسته آماده شده است. صاحبان کسب و کار و مدیران عامل و مالی می توانند در زمان های غیر مفید از پادکست های صوتی بهره ببرند. با به روز نگه داشتن اطلاعات، در حوزه فعالیت خود گسترش و پیشرفت داشته باشند.