قیمت نرم افزار سپیدار

در فرم زیر قیمت نرم افزار سپیدار با توجه به سیستم ها و امکانات انتخابی و اعمال تخفیفات ویژه محاسبه می گردد. جهت ثبت سفارش و هماهنگی جلسه حضوری خواهشمند است اطلاعات خود را ارسال بفرمایید.

نصب نرم افزار سپیدار

  • نصب نرم افزار سپیدار در محیط شبکه ۴،۰۰۰،۰۰۰ یال است. برای نصب در خارج از شهر هزینه ایاب و ذهاب بعهده مشتری می‌باشد.
  • نصب نرم افزار سپیدار بصورت تک کاربره ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال است. برای نصب در خارج از شهر هزینه ایاب و ذهاب بعهده مشتری می‌باشد.
  • خدمات مربوط (آموزش، بررسی اسناد و …) بصورت ساعتی ارائه میگردد و هزینه آن به ازای هر ساعت ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال است.